Letní tábor Prorubky 2005 - II. turnus
 
Termín:    29.7. - 11.8.2005
Celotáborová hra:   "Cesta kolem světa"

Celotáborová fotografie

114,28 KB

Vedoucí

116,65 KB

Oddíly

89,72 KB
Na sever a na jih
106,90 KB
Cestovní horečka
108,73 KB
Ruská mafie
116,69 KB
Tak jedem
110,58 KB
PBS

Líkovci

115,07 KB
87,08 KB
102,35 KB
118,59 KB
118,35 KB 
80,88 KB 
107,88 KB 
113,68 KB
112,71 KB
111,04 KB
91,69 KB
 


104,73 KB
104,58 KB
103,15 KB
105,61 KB
55,36 KB
121,34 KB
83,46 KB
96,11 KB
64,00 KB
80,87 KB
120,00 KB
127,41 KB
148,62 KB
55,89 KB
39,94 KB
30,76 KB
94,61 KB
67,72 KB
118,69 KB
107,49 KB
108,01 KB
100,66 KB
78,13 KB
90,12 KB
85,80 KB
71,35 KB
67,81 KB
63,90 KB
55,60 KB 
43,71 KB
104,08 KB
88,09 KB
88,77 KB
105,90 KB
69,81 KB
72,51 KB
55,94 KB
44,52 KB
38,74 KB
63,56 KB


Mapa cestování

59,06 KB

Táborový život  Nástup  Hajnej  Alchymie